Program kot mreža

Je mreža program? Naj povem boj natančno: če vidim mrežo kot regulator sorazmerja, sistema, je program par excellence. Kvadratna mreža na papirju je (geometrijska) mreža, ni pa program. Nasprotno pa lahko, recimo, (geometrični) modul Le Corbusierja uporabim kot mrežo, čeprav je predvsem program. Albert Einstein je o modulu rekel: »Je vrsta razmerij, ki naredi slabo težko in dobro lahko«. To je programska trditev, ki jo vzamem kot vodilo za »načrtovanje programov«.

Tipografska mreža je regulator sorazmerja v kompoziciji, v preglednicah, med slikami … To je formalni program, ki lahko obsega x neznanih predmetov. Težava pa je: kako najdem ravnotežje, kako čim bolj zvesto in hkrati čim bolj svobodno sledim pravilu. Oziroma: največ stalnic ob največji možni prilagodljivosti.

V naši agenciji smo razvili »gibljivo mrežo«. Možni primer je zasnova spodaj: mreža za časopis Capital. Osnovna enota je 10 tipografskih enot; osnovna velikost pisave skupaj s presledkom. Površine besedila in slik razdelim hkrati na en, dva, tri, štiri, pet in šest stolpcev. Celotna širina znaša 58 enot. Število je logično, če je žleb širok vedno dve enoti. V vsakem primeru število delim brez ostanka: pri dveh stolpcih sestavlja 58 enot 2 x 28 + 2 (žleb); pri treh stolpcih 3 x 18 + 2 x 2; pri štirih stolpcih 4 x 13 + 3 x 2; pri petih stolpcih 5 x 10 + 4 x 2; in pri šestih stolpcih 6 x 8 + 5 x 2 enot širokih po 10 tiskarskih enot.

Vsakemu, ki ne pozna ključa, izgleda mreža zapleteno. Za poučenega pa je enostavna za uporabo in (skoraj) neizčrpna kot program.

capital grid
Slika 1: Mreža za »Capital« — kvadrat širok 58 enot z 2, 3, 4, 5 in 6 stolpci.

capital sampler
Slika 2: Primeri prelomov z 1, 2, 3, 4, 5 in 6 stolpci na osnovi mreže za »Capital«.

Besedilo iz knjige: Karl Gerstner: Designing Programmes, stran 16.
Silki s strani »textwrap«.

Še nekaj koristnih povezav:

Karl Gerstner: Designing Programmes (pdf knjige)

What is a grid system?
Celebrating Karl Gerstner
Karl Gerstner
Karl Gerstner’s Capital
A compound grid based on Gerstner’s Capital Magazine
The Complex Grid
Grid