Nadaljevanje prelamljanja

Vse koraka po mreži

Odprem Paragraph Styles.

Dvakrat kliknem na Paragraph Style 1.

General: Paragraph Style 1 preimenujem v Knjižni blok ali pa Telo.

Basic Character Formats: nastavim slovenski jezik, da bo program znal pravilno deliti (vsaj približno pravilno).

Advanced Character Formats: velikost pisave 12 pt, razmak med vrstami, kot sem ga zračunal v prejšnjem koraku (recimo 110 vrst v višini 580 mm znese razmak med vrstami 14.946 pt—InDesign ne pozna decimalne vejice, zato pišem decimalno piko).

Indents and spacing: poravnava na blok, zadnja vrsta v odstavku levo naslonjena—Left Justify. Umik prve vrste—ƒirst Line Indent nastavim, recimo, na enako mero, kot je razmak med vrstami (prej sem zračunal, da to znese 14.946 pt).

Nastavim lahko še, da so odstavki med seboj razmaknjeni za eno vrsto, torej spet vpišem tistih 14.946 pt.

Nastavim še, da se vse vrste besedila lepijo na mrežo.

Keep Options: ne sme biti pankrtov in vdov; torej Keep Lines Together ter na začetku in koncu odstavka 2 vrsti.

Hyphenation: na blok poravnano besedilo mora biti deljeno.

Justification: zaradi poravnave na blok potrebuje program nekaj manevrskega prostora. Zato mu dovolimo, da razmak med besedami po potrebi prilagaja. najmanj 90 %, največ 110 %. Med črkami v besedah se ne sme spreminjati razmakov.

Pomagamo mu še s tem, da sme pisavo v posamezni vrsti znotraj odstavka malo povečati oziroma pomanjšati; 95 %, 105 %.

Span Columns: Single Column.

Nastavim še druge stile pisav: za naslove, opombe …

Praktično je, da ustvarjam vse naslednje stile na osnovi stila za knjižni blok.

Torej pri novem stilu za, recimo, naslov postopam takole:

General: Based on: »Knjižni blok«.

Basic Character Formats: če je naslov, recimo, trikrat večji od besedila, enostavno za velikostjo pisave in širino razmika med vrstami vpišem *3. Program za odlično računati.

Samo velikost pisave lahko tudi še spreminjam, da bolje izgleda. Razmak med vrstami pa mora biti mnogokratnik osnovnega razmaka med vrstami.

Tako sem dosegel, da se bo bo vse besedilo med stolpci lepo poravnano.

Torej, še enkrat: modul razmaka med vrstami je sveta stvar.