2012—2013

Portfolio

Danijel Brborović

Katarina Adamič

Katja Štepic

Katja Žumer

Lea Lipovšek

Llucija Lautar

Maja Omerzel

Maša Bračevac

Matic Mohar

Mojca Jandrok

Nika Arsovski

Petra Mittoni

Robert Bijelić

Rok Motaln

Sandra Stare

Urška Škrap

Valentina Bordon

Vera Fois