2014—2015

Literarna in likovna oblika

Analize literarnih besedil

V sodelovanju s Filozofsko fakulteto
izr. prof. dr. Mojca Smolej, FF, izr. prof. dr. Jaka Bonča, FA

naslovna.jpg.jpg
Slika 1: Foto: Alin Kostiov

Študentje komparativistike in slovenistike so
analizirali obliko in slog literarnih besedil,
njihove izsledke pa so študentje arhitekture
prevedli v likovno obliko.

Tako književni ustvarjalec kot bralec ustvarjata vsak zase. Pisec strukturira svoje besedilo prvi, bralec ga strukturira za njim. Pri tem je že v samem postopku literarne stvaritve izrabljena posebnost »žive« besede, ne tiste, ujete v slovar ali v kulturno zakladnico, pač pa posebnost sistema vsakega posameznika. Prav tako je že stara resnica, da ni samo pisec umetnik, temveč v nič manjši meri tudi bralec.
Breda Pogorelec, 1968
književni ustvarjalec → likovnik
bralec → gledalec

Analiza besedila temelji na predpostavki, da je že sama oblika besedila pomenonosna.
Oblika je torej del vsebine, ki jo preberem, razkrijem in vstavim v mozaik besedilnega sveta.

Najprej naredim pisavo v FontStructu, kjer sestavljam »črke« iz modularnih oblik. To je vrsta znakov z v naprej določenimi medsebojnimi razmaki. Vsako obliko pripišem tipki na tipkovnici. Pisave so večinoma monospace — vsi znaki so enako široki.
Torej iz modularnih elementov sestavim »modularce«.
Kar sledi, je stavljenje. Stavim, kot bi stavil matematično formulo: »črke« z eksponenti in indeksi. To naredim v InDesignu.

Aleksandra Lazendič

Alin Kostiov

Vladimir Peršunič

Ana Jančar

Barbara Rus

Ana Skobe

Vanja Osterc, Vesna Liponik, Anja Cimerman

Anja Cimerman

Sara Šinko

Anze Paliska

Petra Kralj

Blaž Senica

Eva Reberc

Damjana Kenda

Ana Elizabeta Kernean

Hana Nekrep

Nastja Žižek

Ivan Kadunc

Kaja Žvanut

Jure Kozmus

Barbara Skaza

Karin Štrljič

Matjaž Jamnik

Kristina Mijatović

Ksenija Mlinar

Lea Bolko

Lucija Rusl

Lea Žlogar

Natalija Hlačar

Lucija Jelenko

Manca Dečman

Miha-Lorenčak

Urška Bajc

Rok Lovšin

Rok Sraka

Sara Štern

Sasa Štuhec

Matjaž Jamnik

Suzan Rožanc

Lucija Trobec

Tin Troha

Tina Valentina Sajovic

Urska Škrap

Alin Kostiov