2017—2018

Vizualizacija podatkov

Kako jasno prikažem abstraktne podatke

Do prvega srečanja naj vsak poišče podatke.

Do prvega srečanja naj vsak poišče primere.

 

Med starejšimi zelo pogosto slišim, da je bilo v Jugoslaviji vse boljše. S pomočjo podatkov Statističnega urada Republike slovenije lahko to izjavo potrdim ali pa ovržem. Poskusim in preverim trditev sam. Po lastnem izboru in lastni presoji izberem nekaj podatkov. Lahko je to, recimo, zadolženost na prebivalca. Nekje sem videl podatek, da smo bili ob koncu Jugoslavije na prebivalca zadolženi za vrednost enega kavča, danes pa naj bi bili na prebivalca zadolženi za vrednost enega ne ravno slabega avtomobila.

Na FaceBooku sem videl podobno raziskavo, ko je nekdo primerjal povprečni dohodek, koliko kruha je (bilo) možno za ta denar kupiti, koliko knjig je (bilo) tiskanih na prebivalca … V tem primeru je bila ugotovitev prav nasprotna: danes je neprimerno bolje. Manjkal pa je pogled na zdravstveni sistem, stanje gozdov …

Poskusim in vidim ali so bili morda ljudje prej bolj zadovoljni zato, ker so imeli manjše potrebe in manj želja.

 

Cilj naloge ni objektivnost. Zanima me kako številske in morda še druge abstraktne podatke jasno, očitno … prikažem.

Analiza podatkov

Imam podatke samo v dveh stolpcih?

Sem si izbral samo dve leti iz dveh obdobij, ki ju primerjam?

Imam podatke v veliko stolpcih?

Ali res potrebujem »masivni predalnik« ali lahko podatke prikažem brez okvirčkov?

Potrebujem številski poltrak na koordinatnih oseh?

Ali sploh potrebujem koordinatne osi?

Analiza grafičnih prihazov

Za širjenje obzorja poiščem čim več čim bolj različnih načinov vizualizacije podatkov.

Pred srečanjem jih pošljem po pošti, da se bo zgodila skupna predstavitev.

Najprej, verjetno, pogledam kaj je počel Edward Tufte. Zanimivo, da je na prvi stran povezava na film

Inge Druckrey: Teaching to See on Vimeo. Prav ta povezava je že nekaj let na strani prve vaje predmeta Predstavitvene tehnike 1.

Besedilo, ki osvetljuje vlogo tega filma.

Možnosti je zelo veliko. Raje ne rišem ilustracij. Abstraktne podatke skušam predstavit abstraktno in hkrati »očitno«.

Tehnično to verjetno pomeni, da bom uporabljal tabele. Ali pa »arhitekturno« tehnično risbo.

Ko že omenjam »arhitekturno« risbo: Edward Tufte med referencami navaja tudi knjigo Robert Venturi, Denise Scott Brown in Steven Izenour: Learning from Las Vegas. Sploh pokriva zelo široko področje. Piše tudi o zlatem rezu …

Pa še ena zanimiva knjiga: Scott Christianson: 100 diagrams that Changed the World — From the earliest cave paontings to the innovation of the iPod.

SaveSave