Ocene

Vsako vajo ocenim s štirimi ocenami (kaj te ocene predstavljajo—kriterij) od 1 do 100. Povprečje teh štirih ocen je ocena vaje.
Končna ocena vaj je seštevek vseh ocen oddanih vaj.
Ocene vseh vaj se seštejejo v končno oceno. Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek.
Ocene slikovnih vaj, skupno jih je 7, vsaka posebej prinese h končni oceni eno sedmino.
Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek. Za vsako vajo, ki vam manjka, je seštevek posledično manjši. Hkrati pa to tudi pomeni, da vam ni potrebno oddati vseh vaj. Delate tako dobro oziroma izdelate toliko vaj, da ste na koncu zadovoljni z oceno.

Ocena vaj predstavlja polovico ocene. Drugo polovico predstavlja ocena izpita.
Dokončne so le tiste končne ocene, ki imajo zraven zapisan datum.
Po roku ni možno oddajati vaj. Jih je pa možno popravljati.

Trenutne ocene so zaradi enostavnosti računanja za vsako vajo od 1 do 10.

15. June 2020
Vpisna št. 1t 2s 2t 3t 3s 4t 4s 5s 6s 7s 8s 9s Skupaj Izpit Vaje Datum
10110128 5 opr 8 9 8 7 7 10 8 8 68 5 7 26.5.2020
10110128 opr 9 7 7 10 8 8 70 6 7 15.6.2020
10110112 7 opr 9 7 8 9 6 6 6 3 8 1 57 6 6 26.5.2020
10110112 opr 8 6 6 6 3 8 1 54 6 6 15.6.2020
10110122 7 opr 7 8 8 10 9 9 10 9 9 8 88 4 9 26.5.2020
10110122 opr 8 9 9 10 9 9 8 89 9
10110127 4 opr 3 2 9 9 2 33 4 4 26.5.2020
10110127 opr 3 2 9 9 2 36 7 4 15.6.2020
10110120 4 opr 3 5 9 8 5 9 9 46 0 5
10110120 opr 9 5 9 9 46 5
10110117 opr 6 8 9 7 4 10 7 66 6 7 26.5.2020
10110117 opr 6 8 9 7 4 10 7 73 8
10110126 5 opr 4 6 8 8 9 9 10 3 1 57 5 6 26.5.2020
10110126 opr 8 9 9 10 6 9 5 80 7 8 15.6.2020
10110121 1 opr 4 4 2 9 8 7 9 1 46 6 5 26.5.2020
10110121 opr 9 8 7 1 36 6 4 15.6.2020
10110123 2 5 10 20 4 2 26.5.2020
10110123 5 10 21 3
10110125 0 0 0
10110116 7 6 9 6 4 10 3 58 3 6 26.5.2020
10110116 7 6 9 6 4 10 6 69 4 7 15.6.2020
10110124 6 4 3 2 3 7 1 20 2 2 26.5.2020
10110124 2 3 7 1 19 4 2 15.6.2020

.

Končne ocene

.

10110128 vaje
2.vaja 69 oddala
3. vaja 61 61 61 61 61
4. vaja 41 41 41 41 41
5. vaja 41 41 41 41 41
6. vaja 71 71 71 71 71
7. vaja 51 51 51 51 51
8. vaja 51 51 51 51 51
9. vaja 1 1 1 1 1
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 45 45 45 45 45 D
izpit 36 36 36 36 36 E
15. 6. 2020 končno 41 41 41 41 41 D
10110112 vaje
2.vaja 88 oddal
3. vaja 59 55 55 55 56
4. vaja 39 35 35 35 36
5. vaja 39 35 35 35 36
6. vaja 39 35 35 35 36
7. vaja 19 15 15 15 16
8. vaja 59 55 55 55 56
9. vaja 9 9 9 9 9
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 38 34 34 34 35 E
izpit 39 35 35 35 36 E
15. 6. 2020 končno 38 35 35 35 36 E
10110127 vaje
2.vaja 38 oddal
3. vaja 11 11 11 11 11
4. vaja 9 9 9 9 9
5. vaja 61 61 61 61 61
6. vaja 61 61 61 61 61
7. vaja 1 1 1 1 1
8. vaja 1 1 1 1 1
9. vaja 9 9 9 9 9
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 22 22 22 22 22 F
izpit 50 50 50 50 50 C
15. 6. 2020 končno 36 36 36 36 36 E
10110126 vaje
2.vaja 69 oddala
3. vaja 51 51 51 51 51
4. vaja 61 61 61 61 61
5. vaja 61 61 61 61 61
6. vaja 71 71 71 71 71
7. vaja 35 35 35 35 35
8. vaja 71 71 71 71 71
9. vaja 34 34 34 34 34
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 55 55 55 55 55 C
izpit 50 50 50 50 50 C
15. 6. 2020 končno 52 52 52 52 52 C
10110121 vaje
2.vaja 88 oddala
3. vaja 1 1 1 1 1
4. vaja 61 61 61 61 61
5. vaja 51 51 51 51 51
6. vaja 41 41 41 41 41
7. vaja 1 1 1 1 1
8. vaja 61 61 61 61 61
9. vaja 5 5 5 5 5
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 32 32 32 32 32 F
izpit 39 39 39 39 39 E
15. 6. 2020 končno 35 35 35 35 35 E
10110116 vaje
2.vaja 50 oddala
3. vaja 41 41 41 41 41
4. vaja 31 31 31 31 31
5. vaja 61 61 61 61 61
6. vaja 31 31 31 31 31
7. vaja 11 11 11 11 11
8. vaja 71 71 71 71 71
9. vaja 10 10 10 10 10
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 37 37 37 37 37 E
izpit 29 29 29 29 29 F
15. 6. 2020 končno 33 33 33 33 33 F
10110124 vaje
2.vaja 69 ni
3. vaja 1 1 1 1 1
4. vaja 1 1 1 1 1
5. vaja 10 10 10 10 10
6. vaja 1 1 1 1 1
7. vaja 9 9 9 9 9
8. vaja 41 41 41 41 41
9. vaja 5 5 5 5 5
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 10 10 10 10 10 F
izpit 25 25 25 5 20 F
15. 6. 2020 končno 17 17 17 7 15 F

Ocenjevalni obrazec je povzet iz Instituta A.V.A. — Akademije za likovno umetnost

Nivo 4 Ocenjevalni obrazec (splošno)

Ocenjevalni obrazec kaže kaj naj bi študent pokazal, da bi dosegel določeno oceno.

Splošni kriteriji 70% — 100%
A
60% — 69%
B
50% — 59%
C
40% — 49%
D
35% — 39%
E
≤34%
F

A — Znanje kontekstov, konceptov, tehnologij in procesov

Obseg izkazanega znanja izkazuje:

relevantne kontekstualne ali teoretične teme so identificirane, opredeljene in opisane;

zgodovinske in sodobne prakse so identificirane, opredeljene in opisane;

ustrezne tehnologije, metode in postopki so identificirani, opredeljeni in opisani.

Obsežno znanje o temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov in širitev upoštevanja zgodovinske in sodobne prakse.

Poglobljeno in obsežno znanje ustreznih tehnologij, načinov in procesov.

Zelo prepričljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov ter širitev upoštevanja zgodovinske in sodobne prakse.

Zelo prepričljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Prepričljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov.

Prepričljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Zadovoljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov.

Zadovoljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Omejeno znanje o temeljnih, vsebinskih in teoretičnih vprašanjih in kritičnih konceptih.

Omejeno znanje o ustreznih tehnologijah, načinih in postopkih.

Malo ali nič znanja o temeljnih, vsebinskih in teoretičnih vprašanjih in kritičnih konceptih.

Malo ali nič znanja o ustreznih tehnologijah, načinih in postopkih.

B — Razumevanje skozi uporabo znanja

Stopnja raziskovalnih metod iskazuje:

ustrezna znanja in dognanja so primerjana, vsklajena, manipulirana prenešena/vnešena in interpretirana;

znanja in informacije so izbrane, analizirane, poenotene in ovrednotene pri proizvajanju in izvajanju kreativnih idej praks, solucij, argumentov ali hipotez.

Visoko stopnjo razumevanja, poznavanja in preučevanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Izjemne zmožnosti uporabe, analize in sinteze znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah, ter zmožnostjo vrednotenja rezultatov.

Visoko stopnjo razumevanja ali poznavanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Zelo dobre zmožnosti uporabe in analize znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah, z nakazano zmožnostjo vrednotenja rezultatov.

Dobro razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Dobre zmožnosti uporabe in analize znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Zadovoljivo razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Zadovoljive zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Nepopolno razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Omejene zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Malo ali nič razumevanja ali poznavanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Nezmožnost ali minimalne zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

C — Uporaba / izvajanje tehničnih in strokovnih znanj in veščin

Do stopnje, ki izkazuje:

izbor, testiranje in uporaba ustreznih materijalov in medija pri predstavitvi idej in rešitev;

dokazuje uporabo ustreznih tehnologij, metod in procesov;

prenosljive veščine/znanja so učinkovito dokazane.

Dovršena uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih

znanj in veščin.Izjemno učinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Izpopolnjena uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Zelo učinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Dobra uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Dobro izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Zadovoljiva uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Zadovoljivo izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Nepopolna (rudimentarna) uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Omejeno izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Pomanjkljiva uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Neučinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

D — Zavzetost

Osebni in strokovni razvoj, organiziranje učenja skozi refleksije, načrtovanje, usmerjanje, sprjemanje in izpolnjevanje obvezosti.

Prevzema polno odgovornost za lastno učenje in razvoj s pomočjo iterativnih ciklusov dobro artikuliranih analiz in načrtovanja, ki so podprte z obsežnimi izkazi učinkovitosti.

Samoinicijativno, iterativno in dosledno delovanje v smeri Refleksije in načrtovanja učenja. Uspešno nadgrajevanje prednosti in ublaževanje slabosti.

Izkazuje iterativno in produktivno refleksijo in načrtovanje učenja. Aktivno delovanje na razvoju osebnih prednosti in ublažitvi slabosti.

Izkazuje refleksijo in načrtovanje učenja ki vodijo v povečano angažiranost in zavzetost. Razvijanje zavedanja osebnih prednosti in pomanjkljivostih..

Sporadični a nedosledni izkazi refleksije in načrtovanja učenja. Nepopolno zavedanje osebnih prednosti in slabosti.

Dosledno pomanjkanje izkazov refleksije in načrtovanja učenja. Nezavedanje osebnih prednosti in slabosti v zvezi z nalogo.