Ocene

Vsako vajo ocenim s štirimi ocenami (kaj te ocene predstavljajo—kriterij) od 1 do 100. Povprečje teh štirih ocen je ocena vaje.
Končna ocena vaj je seštevek vseh ocen oddanih vaj.
Ocene vseh vaj se seštejejo v končno oceno. Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek.
Ocene slikovnih vaj, skupno jih je 7, vsaka posebej prinese h končni oceni eno sedmino.
Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek. Za vsako vajo, ki vam manjka, je seštevek posledično manjši. Hkrati pa to tudi pomeni, da vam ni potrebno oddati vseh vaj. Delate tako dobro oziroma izdelate toliko vaj, da ste na koncu zadovoljni z oceno.

Ocena vaj predstavlja polovico ocene. Drugo polovico predstavlja ocena izpita.
Dokončne so le tiste končne ocene, ki imajo zraven zapisan datum.
Po roku ni možno oddajati vaj. Jih je pa možno popravljati.

Stanje 30. May 2019
Vpisna št. prisotnost % razumevajne problema uporaba znanja tehnologija in metode predanost skupno ocena
10110103 vaje
2.vaja opravljeno
3. vaja 50 50 50 70 55
4. vaja 60 60 0 60 45
5. vaja 45 45 45 50 46
6. vaja 40 35 35 30 35
7. vaja 45 45 45 45 45
8. vaja 65 65 65 65 65
9. vaja 50 50 50 50 50
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 51 50 41 53 49
izpit 45 50 45 50 48
končno 63 48 50 43 51 48 D
10110112 vaje
2.vaja
3. vaja 0 0 0 0 0
4. vaja 0 0 0 0 0
5. vaja 0 0 0 0 0
6. vaja 0 0 0 0 0
7. vaja 0 0 0 0 0
8. vaja 0 0 0 0 0
9. vaja 0 0 0 0 0
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 0 0 0 0 0
izpit 0 0 0 0 0
končno 37 0 0 0 0 0 F
10110115 vaje
2.vaja
3. vaja 70 70 70 70 70
4. vaja 45 45 45 55 48
5. vaja 65 65 65 70 66
6. vaja 80 80 80 80 80
7. vaja 65 65 65 65 65
8. vaja 75 75 75 75 75
9. vaja 55 55 55 55 55
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 65 65 65 67 66
izpit 45 45 45 50 46
končno 74 55 55 55 59 56 C
10110113 vaje
2.vaja
3. vaja 45 45 45 60 49
4. vaja 55 55 55 60 56
5. vaja 55 55 55 55 55
6. vaja 75 75 75 75 75
7. vaja 60 60 60 60 60
8. vaja 55 55 55 55 55
9. vaja 0 0 0 0 0
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 49 49 49 52 50
izpit 40 40 40 50 43
končno 58 45 45 45 51 46 D
10110110 vaje
2.vaja opravljeno
3. vaja 40 40 40 50 43
4. vaja 35 35 35 45 38
5. vaja 60 60 60 60 60
6. vaja 50 50 50 50 50
7. vaja 65 65 65 65 65
8. vaja 55 55 55 55 55
9. vaja 0 0 0 0 0
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 44 44 44 46 44
izpit 35 35 35 40 36
končno 58 39 39 39 43 40 D
10110114 vaje
2.vaja
3. vaja 70 70 70 70 70
4. vaja 45 45 45 55 48
5. vaja 60 60 60 60 60
6. vaja 50 50 50 50 50
7. vaja 55 55 55 55 55
8. vaja 60 60 60 60 60
9. vaja 65 65 65 65 65
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 58 58 58 59 58
izpit 40 40 40 40 40
končno 74 49 49 49 50 49 C
10110104 vaje
2.vaja
3. vaja 50 50 50 60 53
4. vaja 60 60 60 60 60
5. vaja 60 60 60 60 60
6. vaja 35 35 35 35 35
7. vaja 55 55 55 55 55
8. vaja 50 50 50 50 50
9. vaja 0 0 0 0 0
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 44 44 44 46 45
izpit 35 35 35 35 35
končno 58 40 40 40 40 40 D
10110117 vaje
2.vaja
3. vaja 55 55 55 65 58
4. vaja 0 0 0 0 0
5. vaja 65 65 65 65 65
6. vaja 0 0 0 0 0
7. vaja 0 0 0 0 0
8. vaja 0 0 0 0 0
9. vaja 0 0 0 0 0
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 17 17 17 19 18
izpit 20 20 20 20 20
končno 63 19 19 19 19 19 F
10110105 vaje
2.vaja opravljeno
3. vaja 60 60 60 70 63
4. vaja 50 50 50 50 50
5. vaja 65 65 65 65 65
6. vaja 70 70 70 70 70
7. vaja 60 60 60 60 60
8. vaja 60 60 60 60 60
9. vaja 50 50 50 50 50
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 59 59 59 61 60
izpit 35 35 35 40 36
končno 63 47 47 47 50 48 D
10110119 vaje
2.vaja
3. vaja 55 55 55 65 58
4. vaja 55 55 55 40 51
5. vaja 45 45 45 45 45
6. vaja 50 50 50 50 50
7. vaja 75 75 75 75 75
8. vaja 65 65 65 65 65
9. vaja 0 0 0 0 0
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 49 49 49 49 49
izpit 35 35 35 35 35
končno 68 42 42 42 42 42 D
10110118 vaje
2.vaja
3. vaja 0 0 0 0 0
4. vaja 35 35 35 35 35
5. vaja 55 55 55 55 55
6. vaja 45 45 45 55 48
7. vaja 60 60 60 60 60
8. vaja 60 60 60 60 60
9. vaja 0 0 0 0 0
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 36 36 36 38 37
izpit 40 40 40 40 40
končno 74 38 38 38 39 38 D
10110106 vaje
2.vaja opravljeno
3. vaja 40 40 40 40 40
4. vaja 65 65 65 70 66
5. vaja 60 60 60 60 60
6. vaja 50 50 50 50 50
7. vaja 50 50 50 50 50
8. vaja 55 55 55 55 55
9. vaja 50 50 50 50 50
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 53 53 53 54 53
izpit 45 45 45 50 46
končno 74 49 49 49 52 50 C
10110116 vaje
2.vaja
3. vaja 0 0 0 0 0
4. vaja 55 55 55 60 56
5. vaja 0 0 0 0 0
6. vaja 0 0 0 0 0
7. vaja 0 0 0 0 0
8. vaja 0 0 0 0 0
9. vaja 0 0 0 0 0
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 8 8 8 9 8
izpit 0 0 0 0 0
končno 37 4 4 4 4 4 F
10110111 vaje
2.vaja
3. vaja 40 40 40 50 43
4. vaja 45 45 45 55 48
5. vaja 55 55 55 55 55
6. vaja 65 65 65 65 65
7. vaja 70 70 70 70 70
8. vaja 45 45 45 45 45
9. vaja 0 0 0 0 0
10. vaja
11. vaja
skupaj vaje 46 46 46 49 46
izpit 40 40 40 40 40
končno 58 43 43 43 44 43 D

Ocenjevalni obrazec je povzet iz Instituta A.V.A. — Akademije za likovno umetnost

Nivo 4 Ocenjevalni obrazec (splošno)

Ocenjevalni obrazec kaže kaj naj bi študent pokazal, da bi dosegel določeno oceno.

Splošni kriteriji 70% — 100%
A
60% — 69%
B
50% — 59%
C
40% — 49%
D
35% — 39%
E
≤34%
F
Ocenjevalna lestvica odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami prav dobro: solidni rezultati dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

A — Znanje kontekstov, konceptov, tehnologij in procesov

Obseg izkazanega znanja izkazuje:

relevantne kontekstualne ali teoretične teme so identificirane, opredeljene in opisane;

zgodovinske in sodobne prakse so identificirane, opredeljene in opisane;

ustrezne tehnologije, metode in postopki so identificirani, opredeljeni in opisani.

Obsežno znanje o temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov in širitev upoštevanja zgodovinske in sodobne prakse.

Poglobljeno in obsežno znanje ustreznih tehnologij, načinov in procesov.

Zelo prepričljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov ter širitev upoštevanja zgodovinske in sodobne prakse.

Zelo prepričljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Prepričljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov.

Prepričljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Zadovoljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov.

Zadovoljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Omejeno znanje o temeljnih, vsebinskih in teoretičnih vprašanjih in kritičnih

konceptih.Omejeno znanje o ustreznih tehnologijah, načinih in postopkih.

Malo ali nič znanja o temeljnih, vsebinskih in teoretičnih vprašanjih in kritičnih konceptih.

Malo ali nič znanja o ustreznih tehnologijah, načinih in postopkih.

B — Razumevanje skozi uporabo znanja

Stopnja raziskovalnih metod iskazuje:

ustrezna znanja in dognanja so primerjana, vsklajena, manipulirana prenešena/vnešena in interpretirana;

znanja in informacije so izbrane, analizirane, poenotene in ovrednotene pri proizvajanju in izvajanju kreativnih idej praks, solucij, argumentov ali hipotez.

Visoko stopnjo razumevanja, poznavanja in preučevanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Izjemne zmožnosti uporabe, analize in sinteze znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah, ter zmožnostjo vrednotenja rezultatov.

Visoko stopnjo razumevanja ali poznavanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Zelo dobre zmožnosti uporabe in analize znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah, z nakazano zmožnostjo vrednotenja rezultatov.

Dobro razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Dobre zmožnosti uporabe in analize znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Zadovoljivo razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Zadovoljive zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Nepopolno razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Omejene zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Malo ali nič razumevanja ali poznavanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Nezmožnost ali minimalne zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

C — Uporaba / izvajanje tehničnih in strokovnih znanj in veščin

Do stopnje, ki izkazuje:

izbor, testiranje in uporaba ustreznih materijalov in medija pri predstavitvi idej in rešitev;

dokazuje uporabo ustreznih tehnologij, metod in procesov;

prenosljive veščine/znanja so učinkovito dokazane.

Dovršena uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih

znanj in veščin.Izjemno učinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Izpopolnjena uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Zelo učinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Dobra uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Dobro izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Zadovoljiva uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Zadovoljivo izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Nepopolna (rudimentarna) uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Omejeno izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Pomanjkljiva uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Neučinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

D — Zavzetost

Osebni in strokovni razvoj, organiziranje učenja skozi refleksije, načrtovanje, usmerjanje, sprjemanje in izpolnjevanje obvezosti.

Prevzema polno odgovornost za lastno učenje in razvoj s pomočjo iterativnih ciklusov dobro artikuliranih analiz in načrtovanja, ki so podprte z obsežnimi izkazi učinkovitosti.

Samoinicijativno, iterativno in dosledno delovanje v smeri Refleksije in načrtovanja učenja. Uspešno nadgrajevanje prednosti in ublaževanje slabosti.

Izkazuje iterativno in produktivno refleksijo in načrtovanje učenja. Aktivno delovanje na razvoju osebnih prednosti in ublažitvi slabosti.

Izkazuje refleksijo in načrtovanje učenja ki vodijo v povečano angažiranost in zavzetost. Razvijanje zavedanja osebnih prednosti in pomanjkljivostih..

Sporadični a nedosledni izkazi refleksije in načrtovanja učenja. Nepopolno zavedanje osebnih prednosti in slabosti.

Dosledno pomanjkanje izkazov refleksije in načrtovanja učenja. Nezavedanje osebnih prednosti in slabosti v zvezi z nalogo.