Vaja k 9. predavanju

Oblika — sistem — razlaga vaje