Vaja k 9. predavanju

Oblika — sistem — primeri vaj