Vaja k 8. predavanju

Perceptivna realizacija prostora — vaja

Navedeni primeri niso vsi »pravilni«. Zaro bodite pozorni na »+« in »« pri posameznih slikah.