Vaja k 6. predavanju

Perceptivna realizacija oblike

Splošno navodilo

Vse teme so prilagojene za delo z računalnikom. Zaradi nazornosti se mestoma sklicujem na stare analogne medije.

Uporabljam enakovredna pojma oblika in forma. Pomen imata enak. Rad bi le jasno ločil med formo, ki jo morate izbrati, ustvariti ali kakor že zahteva naloga in oblikami, ki pri delu nastajajo oziroma oblikami, ki so že tako lastnost vsega vidnega.

Vse vaje oddate v eni sami skupni akrobatovi—pdf datoteki.
Ime datoteke: ime_priimek_6.pdf
Velikost slik 1080 x 1920 px.

Material in oblika

Ideja te vaje je, da je za določene oblike določen material najprimernejši. Z lesom praviloma ustvarjamo kvadraste oblike. Čolni so izjema. S pločevino praviloma ustvarjamo napete, tridimenzionalno ukrivljene, lupinaste oblike. Land Rover Defender je izjema oziroma primer, kaj se zgodi, če postopamo »narobe«. Površina tega avtomobila nikakor ni ravna čeprav je bila oblikovana kot ravna. Podobno težko v glini vlijemo kockasto obliko. Če je polna, med sušenjem poči. Če je votla, se njene stranice med sušenjem vleknejo. Torej je najbolje, če to spoštujemo in tega materiala preprosto ne silimo v ravne oblike.

Zelo lep primer je Vespa. Načrtoval jo je letalski inženir, ki je izumil helikopter. Izdelovali so jo v tovarni, ki je prej delala avione. Vespa nima cevnega okvirja, kot večina motorjev. Je le iz dvosmerno ukrivljene pločevine, ki je popolnoma samonosna.

Pa še arhitekturni primer. Z betonom lahko ustvarimo konzole, balkone … Z opeko tega ne moremo. Če želimo z opeko premagati določen razpon, to najbolj elegantno in najbolj v mejah zmogljivosti materiala naredimo z lokom. Hiša iz snega — iglu pa je nujno okrogle oziroma kroglaste oblike.

Torej je vaša naloga, da likovno idejo prilagodite materialu oziroma/in tehnologiji.

Bodite pozorni na prejšnji odstavek. Omejeni ste na likovni svet.

Poglejte besedilo Kamen in njegova skrita podoba v knjigi Gospodar sistema.

Naloga

6—1

Material postavlja pravila igre.

Vprašajte se kako bi morali neko željeno obliko spremeniti, da bi bila primerna za določen material.

6—1—1 Zasnujte kompozicijo. Ne izhajajte iz površinskih lastnosti, kot so šrafure, rastri, teksture … Dovoljeno je sicer vse, skušajte pa se poglobiti v material, ki ga imate trenutno v roki; ta material naj narekuje obliko. Kot da jo interpretirate recimo s svinčnikom 6H.

Pisalo je zelo natančno in na drevesu lahko narišemo vsak listek posebej.

6—1—2 Kot da isto kompozicijo interpretirate recimo s svinčnikom 6B.

Pisalo je zmerno natančno ter debelo in drevo najlažje narišemo v zimski, neolisteni podobi.

6—1—3 Kot da isto kompozicijo interpretirate recimo z ogljem.

Pisalo nikakor ni natančno in drevo lahko narišemo le v obrisu oziroma grobih potezah. Oglje pogosto zmažemo s prstom, da modeliramo.

Pisala omenjam le za osvetlitev. Namesto pisal 6H, 6B in oglja vzamem recimo les, beton in kovino; ali pa tri različne tehnologije obdelave enega in istega materiala: žaganje, rezkanje, struženje, klesanje …

Smiselno je, da se obnašate materialu primerno. Torej naj bi bile to tri razmeroma različne risbe ene osnovne oblike.