Vaja k 6. predavanju

6 Perceptivna realizacija oblike — vaje

Navedeni primeri niso vsi »pravilni«. Zaro bodite pozorni na »+« in »« pri posameznih slikah.