Vaja k 5. predavanju

Oblika — rokodelstvo — primeri vaj