Vaja k 4. predavanju

Likovnost in tipografija — primeri vaje