Vaja k 3. predavanju

Oblika in vsebina — primeri vaj