Vaja k 2. predavanju

Semantični diferencial
Lastnosti formatov — vaje

Posamezne pare faktorjev ocenite s sedemstopenjsko lestvico.

»Rešitve« »poklikate« v obrazec.

»Rešitve« niso v smislu prav in narobe, temveč kako predstavniki vzorčne skupine reagirajo v danem primeru. Zato za to vajo tudi ne more biti ocen. Zabeležil si bom le, če ste vprašalnik izpolnili. Zato mi po elektronski pošti pošljite sliko zaslona, ko ste vajo reševali.

Ležeči format

3 2 1 0 1 2 3
visoko nizko
šibko močno
hrapavo gladko
aktivno pasivno
prazno polno
majhno veliko
hladno toplo
ostro topo
mlado staro
bolno zdravo
oglato oblo
napeto ohlapno
žalostno veselo
tiho glasno
vlažno suho
lepo grdo
sveže ovelo
bistro motno
blizu daleč
labilno stabilno
napredno konservativno
plitko globoko
dobro slabo

Pokončni format

3 2 1 0 1 2 3
visoko nizko
šibko močno
hrapavo gladko
aktivno pasivno
prazno polno
majhno veliko
hladno toplo
ostro topo
mlado staro
bolno zdravo
oglato oblo
napeto ohlapno
žalostno veselo
tiho glasno
vlažno suho
lepo grdo
sveže ovelo
bistro motno
blizu daleč
labilno stabilno
napredno konservativno
plitko globoko
dobro slabo

Kvadratni format

3 2 1 0 1 2 3
visoko nizko
šibko močno
hrapavo gladko
aktivno pasivno
prazno polno
majhno veliko
hladno toplo
ostro topo
mlado staro
bolno zdravo
oglato oblo
napeto ohlapno
žalostno veselo
tiho glasno
vlažno suho
lepo grdo
sveže ovelo
bistro motno
blizu daleč
labilno stabilno
napredno konservativno
plitko globoko
dobro slabo