Vaja k 2. predavanju

Semantični diferencial
Lastnosti formatov — vaje

Posamezni par faktorjev ocenite s sedemstopenjsko lestvico.

»Rešitve« »poklikate« v obrazec.

»Rešitve« niso v smislu prav in narobe, temveč kako predstavniki vzorčne skupine reagirajo v danem primeru. Zato za to vajo tudi ne more biti ocen. Zabeležil si bom le, če ste vprašalnik izpolnili. Zato mi po elektronski pošti pošljite sliko zaslona, ko ste vajo reševali.

Ležeči format

3 2 1 0 1 2 3
visoko 6 4 1 4 4 37 44 nizko
šibko 5 20 9 4 18 28 16 močno
hrapavo 1 17 14 27 16 20 5 gladko
aktivno 6 4 6 10 25 32 17 pasivno
prazno 6 10 10 19 20 17 18 polno
majhno 7 13 20 12 17 21 10 veliko
hladno 4 14 17 15 17 24 9 toplo
ostro 2 10 9 13 24 32 10 topo
mlado 7 13 14 13 21 25 7 staro
bolno 8 13 15 33 15 13 3 zdravo
oglato 23 15 21 21 9 9 2 oblo
napeto 7 22 12 3 33 17 6 ohlapno
žalostno 6 26 18 19 11 15 5 veselo
tiho 17 24 18 15 16 6 4 glasno
vlažno 8 14 17 39 15 6 1 suho
lepo 11 25 18 26 14 5 1 grdo
sveže 8 16 22 9 24 16 5 ovelo
bistro 4 21 15 16 29 10 5 motno
blizu 7 18 18 16 17 15 9 daleč
labilno 4 8 6 11 11 18 42 stabilno
napredno 2 14 12 8 29 24 11 konservativno
plitko 13 22 18 13 10 14 10 globoko
dobro 12 17 22 35 9 3 2 slabo

Pokončni format

3 2 1 0 1 2 3
visoko 73 20 2 3 2 nizko
šibko 6 17 27 3 4 močno
hrapavo 4 12 19 24 19 16 6 gladko
aktivno 21 41 19 6 8 4 1 pasivno
prazno 3 13 18 13 29 20 4 polno
majhno 4 7 7 8 17 33 24 veliko
hladno 12 16 20 19 20 10 3 toplo
ostro 19 42 24 7 5 3 topo
mlado 20 30 17 18 7 6 2 staro
bolno 3 2 7 25 24 22 17 zdravo
oglato 23 31 20 15 8 3 oblo
napeto 21 46 18 6 5 3 1 ohlapno
žalostno 1 7 11 20 30 20 11 veselo
tiho 3 6 11 15 26 24 15 glasno
vlažno 3 5 11 39 23 9 10 suho
lepo 12 32 23 25 8 grdo
sveže 22 35 21 12 7 3 ovelo
bistro 24 35 18 14 8 1 motno
blizu 17 18 22 10 11 13 9 daleč
labilno 10 18 28 15 15 8 6 stabilno
napredno 16 20 30 17 7 10 konservativno
plitko 5 15 18 15 18 19 10 globoko
dobro 12 25 21 30 9 3 slabo

Kvadratni format

3 2 1 0 1 2 3
visoko 2 2 16 63 14 1 2 nizko
šibko 2 3 5 9 15 30 36 močno
hrapavo 7 9 13 24 22 18 7 gladko
aktivno 10 19 22 20 7 12 10 pasivno
prazno 4 8 9 11 16 28 24 polno
majhno 10 4 15 28 17 22 4 veliko
hladno 4 10 10 22 27 17 10 toplo
ostro 9 22 22 15 15 10 7 topo
mlado 8 18 20 18 17 12 7 staro
bolno 4 3 7 32 24 19 11 zdravo
oglato 24 33 13 12 9 5 4 oblo
napeto 19 26 31 13 4 4 3 ohlapno
žalostno 3 5 15 32 18 19 8 veselo
tiho 6 13 20 25 20 11 5 glasno
vlažno 2 5 9 53 14 13 4 suho
lepo 23 32 19 17 6 3 grdo
sveže 10 21 27 21 15 3 3 ovelo
bistro 13 26 24 20 8 4 5 motno
blizu 12 21 23 29 7 7 1 daleč
labilno 1 4 1 14 13 27 40 stabilno
napredno 9 16 21 14 18 12 10 konservativno
plitko 4 9 12 30 16 18 11 globoko
dobro 20 23 23 28 4 1 1 slabo