Vaja k 11. predavanju

Barvni kontrasti

Splošno navodilo

Barvni nauk sem povzel po Johannesu Ittnu.

Dodatna literatura

Albers, Josef: Interaction of Color

1. tema

1

Kontrast barvnega tona je različnost:

barvne pestrosti;

absolutne barvne svetlosti;

relativne barvne svetlosti.

2

Kontrast barvnega tona je posebno očiten med:

rumeno, modro in rdečo barvo;

belo in črno barvo.

2. tema

3

Svetlo—temni kontrast je različnost (razlikujte svetlo—temni barvni kontrast):

absolutne barvne svetlosti;

relativne barvne svetlosti.

4

Svetlo—temni kontrast je posebno očiten med (ni mišljen svetlo—temni barvni kontrast):

belo in črno barvo.

5

Svetlo—temni barvni kontrast je različnost (razlikujte svetlo—temni kontrast):

absolutne barvne svetlosti;

relativne barvne svetlosti.

6

Svetlo—temni barvni kontrast je posebno očiten med (ni mišljen svetlo—temni kontrast):

rumeno in vijolično barvo.

3. tema

7

Toplo—hladni kontrast je različnost:

barvne pestrosti;

absolutne barvne svetlosti;

relativne barvne svetlosti.

8

Toplo—hladni kontrast je posebno očiten med:

oranžno in modro zeleno barvo.

4. tema

9

Komplementarni kontrast je različnost:

absolutne barvne svetlosti;

relativne barvne svetlosti.

10

Kontrast kvalitete je različnost:

barvne čistosti.

11

Komplementarni kontrast je posebno očiten med:

rumeno, modro in rdečo barvo;

belo in črno barvo;

rumeno in vijolično barvo;

barvami, ki ležijo nasproti v barvnem krogu.

5. tema

12

Kontrast kvantitete je stvar velikosti posameznih barvnih površin, s čimer se je ukvarjal Johannes Itten, oziroma količine ponavljanj, s čimer so se ukvarjali Josef Albers, Owen Jones in Paul Lohse. V okviru barvnega telesa ga ne moremo (direktno) sistematizirati..

13

Kontrast kvalitete je posebno očiten med:

skrajno pestro in skrajno zasivljeno barvo.

6. tema

14

Kontrast kvantitete (količine) je različnost:

razmerja.

15

Kontrast kvantitete (količine) je posebno očiten med:

skrajno velikim in skrajno majhnim barvnim madežem;

skrajno različnim številom ponavljanj barvnih madežev.

7. tema

16

Simultani kontrast je različnost:

med barvnim občutkom in dejanskim določenim odtenkom barve.

17

Simultani kontrast je posebno očiten med:

dvema barvama, ki nista popolnoma komplementarni.