1. letnik

Likovna teorija

Navodila, urnik in povezave do vsebin

Izpit – 2. rok

Vzemite zapiske predavanj ali pa besedila na moji spletni strani; lahko tudi knjigo Mala likovna teorija.
Preberite vse in si sproti izpisujte pojme: temeljne likovne prvine, likovne spremenljivke, globinske ključe, barvne kontraste … To naj bi pokazalo znanje; to naj bi bili odgovori na vprašanje: »Naštej …«
Sedaj pa ugotovite medsebojne odnose, hierarhijo, povezave, sosledja, zaporedja, nivoje … in uredite vse izpisane pojme v tabelo. Torej ugotovite medsebojne strukturo urejenosti likovne teorije v dvodimenzionalni preglednici. Akademik Jožef Muhovič bi verjetno govoril o integralni matrici. To naj bi pokazalo razumevanje.
Vse uredite v programu za tabele: MS Excel, Apple Numbers, OpenOffice … Poglejte kako se premikajo stolpci in vrste, kako se združujejo polja …
Oddate eno samo stran! Eno samo tabelo. Nobenega opisa.

Ko boste predelali celotno snov, bo kar nekaj spiskov. Razumevanje pa boste dokazali tako, da ne boste med seboj mešali stvari, ki sicer ne sodijo v isti koš.
Da povem še drugače: naredite periodni sistem vseh likovnih pojmov. Elementi v periodnem sistemu so urejeni po teži in vezljivosti.

Ocenjevanje vaj

Ocene vseh vaj se seštejejo v končno oceno. Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek.
Ocene slikovnih vaj, skupno jih je 7, pomnožim z utežnim faktorjem 1,4286. Torej vse odlično rešene slikovne vaje skupaj dajo seštevek 100.
Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek. Za vsako vajo, ki vam manjka, je seštevek posledično manjši. Hkrati pa to tudi pomeni, da vam ni potrebno oddati vseh vaj. Delate tako dobro oziroma izdelate toliko vaj, da ste na koncu zadovoljni z oceno.

Po roku ni možno oddajati vaj.
Vaje oddam najkasneje v nedeljo pred ponedeljkovim predavanjem do polnoči.

Je pa možno vaje tudi še po roku popravljati.

Mala likovna teorija

»Pdf« sem naredil davnega leta, ko sem prelamljal knjigo, in je kakršen je. Zato prosim za razumevanje, da kazalo ne deluje, da je naslovnica povožena … Zadevo vzemite kot pomoč, ker v knjižnici ni veliko izvodov te knjige.

Struktura in členitev —
Za predstavitev

1. srečanje

ponedeljek, 13. januar 2020

Umetnost kot načrtovanje —
O umetnosti in oblikovanju

2. srečanje

ponedeljek, 20. januar 2020

1 Uvodno predavanje —
Likovna praksa in likovna teorija

3. srečanje

ponedeljek, 27. januar 2020

2 Likovna teorija —
Kaj je likovna teorija in predmet likovne teorije

4. srečanje

ponedeljek, 3. februar 2020

ponedeljek, 3. februar 2020 — vaje

3 Oblika in vsebina

5. srečanje

ponedeljek, 10. februar 2020

ponedeljek, 10. februar 2020 — vaje

4 Likovnost in tipografija —
Standardni element, strojna izdelava, standardni merski sistem

6. srečanje

ponedeljek, 24. februar 2020

ponedeljek, 24. februar 2020 — vaje

5 Oblika — rokodelstvo

7. srečanje

ponedeljek, 2. marec 2020

ponedeljek, 2. marec 2020 — vaje

6 Perceptivna realizacija oblike

8. srečanje

ponedeljek, 9. marec 2020

ponedeljek, 9. marec 2020 — vaje

7 Oblika — obrt

9. srečanje

ponedeljek, 23. marec 2020

ponedeljek, 23. marec 2020 — vaje

8 Perceptivna realizacija prostora

10. srečanje

ponedeljek, 30. marec 2020

ponedeljek, 30. marec 2020 — vaje

9 Oblika — sistem —
Mera, modul, merilo, razmerje, sorazmerje …

11. srečanje

ponedeljek, 6. april 2020

ponedeljek, 6. april 2020 — vaje

10 Barvna teorija

13. srečanje

ponedeljek, 20. april 2020

11 Barvni kontrasti

14. srečanje

ponedeljek, 4. maj 2020

15. srečanje

ponedeljek, 11. maj 2020 — vaje

12 Conski sistem —
Praktični primer likovne teorije

16. srečanje

Se ne izvaja.

13 Umetnost multioriginalov —
Pregled glavnih definicij

17. srečanje

Se ne izvaja.

Izpit

torek, 26. maj 2020

ava

ava

ava

ava

ava

ava

ava

ava

ava

ava

ava

ava

ava

ava

ava

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave