1. susret

Moduli

Projekt

Sastavim »lijepi skup oblika«.

Pogledam kako su slova latinice međusobno slična. Za vježbu, ograničavam se samo na velika slova. Pišem prostoručno. Povučem redove visine 10 mm te još srednju crtu. Dakle pišem na trocrtnom crtovlju. Pogledam koji potezi mi trebaju. Najprije uočavam znakove koji se sastoje samo od uspravnih i ležečih poteza: »I«, »H«, »L«, »F«, »E«, »T«, »M« i »I«.

Slijede znakovi s nagnutim potezima: »N«, »K«, »A«, »W«, »X«, »Y« i »Z«.

Nakon toga slijede znakovi s zakrivljenim potezima: »O«, »Q«, »C«, »G«, »D«, »U«, »P«, »B« i »S«.

Brojke su pak uopće posebna priča.

Možda će uradak biti dvojbene kvalitete. Samo za taj zadatak bismo mogli imati poseban predmet. Svrha je samo razviti osjećaj za jedinstvenu strukturu skupine znakova – za sustav.

Do sljedećeg susreta

Red od 22 znaka naše abecede bez znakova čšžđ. Neka slova budu velika oko 10 mm.

Slikam uradak i predam ga e–poštom. Na susret donosim original.

Pišem jednu A4 stranicu teksta »Lorem ipsum …«.

Papir za vježbu.

»Strahovito« preporučena vježba

KERNTYPE a kerning game
Vježba razmaka između slova. Stručno razmak između slova naziva se »kern«, a razmak između redova je »kegel« (engleski »leading«).

Obavezno pogledajte film

Inge Druckrey: Teaching to See from Edward Tufte on Vimeo.

Tekst koji osvjetljava ulogu ovog filma.

Oblik predaje

Sve u jednoj samoj pdf datoteci pod nazivom: ime_prezime_1.pdf

Najkasnije u ponedeljak, 22. travnja do 14:00 sati.

»Čitanje«

Bill Boley: Basiks of Lettering, 1952

Daniel T. Ames: Ames’ Book of Flourishes, 1890

Naputci

Pazim na širine pojedinih znakova; da su svi što više jednako »prozračni« moguće. Pazim na razmake između slova, koji moraju biti jednako »prozračni«, kao što su prostori unutar slova. I na kraju, pazim još i na razmake između riječi. Dakle, slova, razmaci između slova i razmaci između riječi moraju biti iz istog filma.

1. naputak
Unutarnji prostori obaju slova jednako su »prozračni«.
Oba imaju vizualno jednaku površinu.

1_0.27
Fig. 1:

2. naputak
»Prozračnost« međuprostora vizualno je jednaka »prozračnosti« unutarnjih prostora.

Razmak
Fig. 2:

3. naputak
Ne mogu točno izračunati površine međuprostora i unutarnjih prostora.
Radi se manje ili više o osjećaju koji razvijam vježbom.

Razmak drugič
Fig. 3:

4. naputak
Ne mogu točno izračunati površine međuprostora i unutarnjih prostora.
Radi se manje ili više o osjećaju koji razvijam vježbom.

Razmak tretjič
Fig. 4:

5. naputak
Loša slika riječi i dva moguća rješenja.

Razmaki
Fig. 5:

6. naputak
Dobar primjer u ovoj veličini.
Primjer primjeren za manje veličine.

Razmaki drugič
Fig. 6:

7. naputak
»Ligatura«: kada se dva ili više znakova povežemo (kao akord).
Ovim zahvatom rješavamo probleme s parovima slova.
Međutim, čitljivost teksta je time lošija.

Ligature
Fig. 7:

1. probelm

Lijevo: Linearno jednaki razmaci između slova uzrokuju neritmičnu sliku. »O« vidimo kao rupu jer su slova suviše tjesno približena.
Desno: Razmaci ne smiju biti linearno jednaki, nego moraju biti jednakih ploha.

Težave 2
Fig. 8:

2. probelm

Lijevo: Previše stisnuto.
Desno: Ispravni razmaci između slova.

Težave 1
Fig. 9:

3. probelm

Lijevo: Razmak između »T« i »H« nije dovoljno velik. Kao da se prečka slova »T« naslanja na »H«.
Desno: Prostor između »T« i »H« je primjereno proširen.

Težave 5
Fig. 10:

4. probelm

Lijevo: Između »L« i »A« treba biti primjeren razmak.
Desno: Svi razmaci u riječi su primjereno prošireni tako da je slika riječi ujednačena.

Težave 4
Fig. 11:

5. probelm

Lijevo: Slova su pretijesno približena. Baš česta greška.
Desno: Primjereni razmaci.

Težave 3
Fig. 12:

6. probelm

Obično je najprimjerenija širina razmaka između riječi širina slova »I«.

Težave 6
Fig. 13:

7. probelm

Lijevo: Pogrešno.
Desno: Pravilno.

Težave 11
Fig. 14:

8. probelm

Lijevo: Pravilni razmaci između riječi i redova.
Desno: Razmaci između riječi su preveliki.

Težave 13
Fig. 15:

9. probelm

Lijevo: Pregusto.
Desno: Pravilno.

Težave 7
Fig. 16:

10. probelm

Lijevo: Pregusto. Zato »W« pliva.
Desno: Pravilno.

Težave 8
Fig. 17:

11. probelm

Lijevo: Pravilno.
Desno: Pogrešno.

Težave 10
Fig. 18:

12. probelm

Lijevo: Prekratki »ascendenti« i »descendenti«.
Desno: »Ascendenti« i »descendenti« ispravnih duljina.

Težave 9
Fig. 19:

13. probelm

Lijevo: »Ascendenti« i »descendenti« ispravne duljine.
Desno: Prekratki »ascendenti« i »descendenti«.

Težave 12
Fig. 20:

14. probelm

Lijevo: Pogrešno. Razmaknutost slova iste veličine bi trebala biti jednaka.
Desno: Pravilno. Oba reda jednako su razmaknuta.

Težave 14
Fig. 21:

15. probelm

Lijevo: Previše primaknuta slova i redovi.
Desno: Jasno i lijepo, jer su razmaci između slova i između tipova ispravni.

Težave 15
Fig. 22:

Iz knjige: George G. Greene: Exercises in Lettering – Architectural and Other Alphabets, 1925

Razmaki
Fig. 23:

Razmaki
Fig. 24:

Razmaki
Fig. 25:

Razmaki
Fig. 26:

Razmaki
Fig. 27:

Razmaki
Fig. 28:

Razmaki
Fig. 29:

Razmaki
Fig. 30:

Razmaki
Fig. 31:

Razmaki
Fig. 32:

Razmaki
Fig. 33:

Razmaki
Fig. 34:

Razmaki
Fig. 35:

Razmaki
Fig. 36:

Razmaki
Fig. 37:

Razmaki
Fig. 38:

Razmaki
Fig. 39:

Razmaki
Fig. 40:

Razmaki
Fig. 41: